Anket ve Raporlar

Okul Yöneticiliği Meslek Olsun
Anket Raporu

Giriş

Derneğimiz öncülüğünde yürütülen “Okul Yöneticiliği Meslek Olsun” Kampanyası kapsamında bir dizi anket yapılmaktadır. Anketlerin amacı, okul yöneticiliği görevinin meslekleşmesine ilişkin ayrıntıların okul yöneticileri, öğretmenler, eğitim yöneticileri, denetmenler, akademisyenler, öğrenciler, veliler ve STK temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda belirlemektir.

Anketler sekiz tema çerçevesinde hazırlanmış ve ikişer soruluk formlar halinde uygulanmaktadır. Her hafta bir temaya ilişkin anket formu, Dernek kurumsal sosyal medya mecralarından ve eposta gruplarından çevrimiçi form olarak dağıtılmakta ve toplanan veriler analiz edildikten sonra raporlanmaktadır. Anket bulguları, Mart ayında gerçekleştirilecek olan Okul Yöneticiliği Meslek Olsun Çalıştayında değerlendirilecek ve çalıştay sonuçları ile birlikte Okul Yöneticiliği Meslek Olsun Beyaz Kitabı yayınlanacaktır.

15 Ocak 2018
Okul Yöneticiliği Meslek Olsun
Kampanya Yürütüme Kurulu

“Okul Yöneticiliği Meslek Olsun mu?” anketi ve raporu için tıklayınız..>>
Anket raporunu pdf formatında indirmek için tıklayınız..>>


 

 “Kimler Okul Yöneticisi Olsun?” anketi ve raporu için tıklayınız..>>
Anket raporunu pdf formatında indirmek çin tıklayınız..>>


“Okul Yöneticisi Nasıl Bir Eğitim Alsın?” anketi ve raporu için tıklayınız..>>
Anket raporunu pdf formatında indirmek için tıklayınız..>>


“Okul Yöneticisi Nasıl Belirlensin?” anketi ve raporu için tıklayınız..>>
Anket raporunu pdf formatında indirmek için tıklayınız..>>


“Okul Yöneticiliği Ücret Politikası” anketi ve raporu için tıklayınız..>>
Anket raporunu pdf formatında indirmek için tıklayınız..>>


“Okul Yöneticiliği Görev Süresi” anketi ve raporu için tıklayınız..>>
Anket raporunu pdf formatında indirmek için tıklayınız..>>


“Okul Yöneticiliği Kariyer Basamakları Neler Olsun?” anketi ve raporu için tıklayınız..>>
Anket raporunu pdf formatında indirmek için tıklayınız..>>


“Okul Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları” anketi ve raporu için tıklayınız..>>
Anket raporunu pdf formatında indirmek için tıklayınız..>>