Anket 2: Kimler Okul Yönetici Olsun?

“Kimler Okul Yöneticisi Olsun?” anket için tıklayınız..>>
Anket raporunu pdf formatında indirmek için tıklayınız..>>
Anket 2 Raporu

Neden
‘Öğretmenlik yapmış ve okul yöneticiliği eğitimi almış olanlar’ diyenler:
• Öğretmenlik yapmış olması yöneticilik görevini içra ederken öğretmenleri empati kurarak anlayabilme için gerekli yöneticilik vasfını içra ederken de aldığı eğitim yönetimini en iyi şekilde yapabilmesi için gereklidir.
• Yöneteceği zümre öğretmenler olduğu için onların halinden anlamalı yani öğretmen kökenli olmalı. Yönetim bir bilim olduğu için mutlaka bu konuda da eğitim almış olmalı.
• Çünkü eğitim yönetimi herhangi bir kurum yönetiminden müstesnadır
• İşin mutfağından gelmiş olmak önemlidir.
• Okulun her türlü başarısına katkı sunacağı ve iyi yönetileceğini düşündüğüm için
• Mesleğin sorunlarını bileceğini düşünüyorum
• Mutfaktan birinin olması gerek diye düşünüyorum
• Hem öğretmenlerin hem çalışanların hem de personelle birebir deneyim sahibi olması
• Öğretmenlik yöneticilik için yeterli değil ancak öğretmen olmayan bir yönetici de olmamalı
• Okulu yönetebilecek kişilerin eğitim alanında uzman olmaları gerekir. Bu uzmanlar öğretmenlerdir. Okul yöneticiliği ayrı bir öğretmenlik ile bir bütün fakat ayrı bir disiplindir. Bu nedenle yöneticilik eğitimi almış olmak ve öğretmenlik mesleğini içselleştirmek etkili bir okul yöneticiliğinde temel esas olmalıdır.
• Öğretmenlik mesleğinin ruhuna sahip aynı zamanda okula özgü yöneticilik modelini de geliştirebilecek biri okul müdürü olmalı.
• Deneyimli
• Bilmediğin şeyi yönetemezsin de ondan.
• İşi ehline yani öğretmene vermek lazım
• Öğretmenliği bilen ve işinin profesyonelliği için
• Öğretmen hem öğrencilerin, hem öğretmenlerin, hem de okulun ihtiyaçlarını bilir. Yöneteceği yer de okul olduğu için okul yönetimi eğitimi alması gerektiğini düşünüyorum.
• Bir eğitim kurumunu en iyi yönetecek kişi sınıfın tozunu yutmuş öğretmenler odasının havasını solumuş kişidir.
• Öğretmenlik yapmamış birinin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütebilmesi, öğretmenleri anlaması ve onlara liderlik yapması daha kolay ve yerinde olur. Öğretmenlik yanında bir de işin mesleki boyutu var bu da yöneticilik ile ilgili eğitim ve tecrübeyle olgunlaşır.
• Çünkü öğretmenlik ve okul yöneticiliği eğitimi almayan kişiler okul iklimini iyi bilir. Okulda yönetici olabilmek ve anlayabilmek için öğretmenlik yapmış olmak gerekli
• Eğitim camiasından gelmesi empati açısından önemlidir.
• Bu profesyonel bir iş, bilen yapmalı deneme yanılma yoluyla öğrenmek öğrenci için zararlı kurum ve idareci için zaman kaybı
• İki tarafı da anlamalı.
• Okul yöneticilerinin aynı zamanda en az 5 yıl öğretmenlik yapmış olması lazım
• Okulda yöneticilik yapacağı için.
• Öğretmen Okulu ve işleyişi bilir lakin yönetimden bihaberdir. Eğitim yönetimi okumuş kişi ise okulu amaçlarına göre hayatta tutar.
• Öğretmen olmayan birisinin okulda yöneticilik yapması doğru değildir
• Yöneticilik bir meslektir. Okul yöneticiliği de bunun alt dalidir.Biskuvi üreten bir fabrikaya yönetici alırken ayakkabı üretiminde deneyimli olmasına bakmasınız. Sektörde geçmişi de önemlidir. Bankaya yönetici ararken hastane yöneticisi aramassiniz.Bu yüzden hem eğitimci hem de yöneticilik vasıfları bir arada olmalı.
• Eğitim yönetimi ayrı bir disiplindir.
• Eğitim süreçlerini yönetmenin profesyonellik gerektirdiği için.
• Öğretmenlik mesleğini yapmış olmak muhatap olduğu öğrenciyi tanır ve derse giren öğretmenle doğru iletişim kurar. Empati geliştirir. Eğitim yöneticiliği konusunda yüksek lisans yapmak veya bu konuda 6 aydan az olmamak şartı ile akademik eğitim ortamı oluşturulmalı.
• İşin mutfağını önce bileceksin, sonra bu mutfak nasıl yönetilir bunun da ayrıyeten eğitimini alacaksın. Bir işi yapmak ve o işi yönetmek birbirinden çok farklı alanlar
• Önce öğretmenlik yapmış sonrada özellikle devlet okulunda idarecilik yapandan daha iyi kimse okulları tam anlamıyla tanıyamaz
• Okulun işleyişini bildiği ve eğitimin içinden geldiği için
• Öğretmen olursa öğrenciyi, veliyi sistemi tanır. Okul yöneticiliği ile ilgili rezerv bilgiyi almalı ki uygulama yapabilsin. Bilgi olmaz ise denme yanılma yolu ile yöneticilik yapılır bu da istenilen bir durum değildir.
• S.A. Okulun ana görevi insan yetiştirmektir. Bu konuda sorumluluğun büyük bir kısmı öğretmene verilmiştir. Öğretmenlik yapmamış ya da öğretmenlik mesleğinin inceliklerine vakıf olmayan birinin öğretmene rehberlik yapmasında ciddi sorunlar yaşanabilir. Bunun sonuçlarından kaçınmak gerektiğine inanıyor hayırlı çalışmalar dilerim.
• Empati bilgi +tecrübe SALİH MÜSLÜMAN
• Empati bilgi
• Çünkü hem eğitim hem de yönetim alanı konusunda bilgi sahibi olmalı.
• Öğretmenler okulda en büyük paydaşımız
• Çünkü öğretmenlik yapmak mesleğin içinde yetişmek anlamına gelir.
• Tecrübeli olmalı
• Okulların sorunlarını birebir yaşamış olduklarından
• Bu eğitimlerin gerekli olduğunu düşünüyorum ve öğretmenlik deneyimi empati şart
• Öğretmenlik bizim mesleğimizin özüdür.
• Yönetim eğitimi öğretmenlik dışında farklı bir iş tanımı olduğu için
• Sistemin içinden olmalı
• Okulun işleyişini en iyi öğretmenlik mesleğinden gelen bilir. Hiç derse girmemiş sınıfın havasını teneffüs etmeyen öğretmeni ve okulu yönetmesi zordur.
• Öğretmenlikten anlamalı yönetici. Ancak yönetimin farklı olduğu da gerçek.
• Öğretmenliği bilmeyen öğretmenleri yönetemez.
• Okul müdürlüğü bir meslek olsun
• Her ikisini de yasamış olacak.
• 5 yıl öğretmenlik-3 yıl müdür yrd-Müdürlük kademeli olmalı
• Yetmez. Ehliyet.liyakat.yetenek.kefalet.teklif
• Öğretmenlik yapmayan okulu yönetemez. Eğitim yönetimi alanında eğitim alanlar daha başarılıdır.
• Meslek ve deneyim olmalı.
• Sadece öğretmenlik yapmış olması yeterli değil, yöneticilik tecrübesi yada eğitimi almış olması gerekli
• Öğretmenliği bilmeyen öğretmenleri yönetemez.
• Sahayı bilmeli o havayı solumuş olmalı ki yenilik ve çözümleri gerçekçi olabilsin
• Eğitimin sorunlarını bilen birer yönetici olurlar. Öğretmen ama branşında körelmemiş, yönetici vasfı olmalı, özellikle ekonomiden anlamalı.
• Hatta Öğretmenlik yapmış alanında Eğitim Yönetimi yüksek lisans yapmış Yönetici Eğitim programına katilmiş öğretmenlik mudur yardımcılığı yapmış olanlar ancak mudur olabilmelidir. Ve Mudur olanlar artık meslek haline gelmiş olarak yollarına devam etmelidir. Okuldaki en yüksek maaş alan öğretmenden de yüksek olmalıdır. Hiç bir öğretmen okul müdüründen daha yüksek para almamalıdır.
• Eğitimci olmalı planlaması açısından
• Yönettiği kişileri ve işi bilen o işin ehli olmasından dolayı
• Hem öğretmenliği hem de yöneticiliği bilmesi gerek.
• En az 8 yıl öğretmenlik yapanlardan bu süreninde en az 2 yılı Doğu hizmeti yapan öğretmenlere üniversitelerce eğitim yöneticiliği yüksek lisans programları açılarak idarecilik mesleği kazandırılmalı. Yüksek lisansını tamamlayanlar Md.Yrd. Sınavı ile idareciliği adım atmalı ilk yıl hizmet içi eğitim ile evrak işleri DYS kullanımı vb günlük idari işleyişi öğrenmeli. 4 yılını tamamlayanlar Müdürlük başvurusu yapabilmeli. Müdürler başvurular arasından sözlü-yazılı sınav ve Md. Yrd. Dönemindeki başarı performansı ile belirlenmeli.
• Okul yönetimi hem öğretmenlik ile ilgili tecrübe hem de yönetim konusunda bilgi ve beceri gerektirir
• Okul müdürlerinin öğretmen ve öğrencilere rehberlik de yapması gerekli olduğundan öğretmenlik mesleği konusunda aldığı eğitimin yanında yönetim alanında da eğitim veya kurs alması uygun olur
• Sınıfı bilmeyen yönetici, görevini yaparken öğretmenlerle sürekli çatışma yaşar. Ortak aklı devreye sokamaz.
• Hem sahayı bilmesi adına hem de işin teorik boyutu konusunda fikri olması açısından öğretmenlik deneyimi olan ve bu konuda eğitim alarak kendini geliştirmiş olanların okul yöneticisi olması daha doğrudur.
• Sahayı bilmesi açısından okul yöneticisinin öğretmenlik yapması okulu oluşturan paydaşları tanımasına yardımcı olacaktır.
• Okulun işleyişini iyi bildiği için
• Okul iklimini anlamak için bil fiil öğretmenlik yapmış insanlar yönetici olmalıdır. Öğretmenlik yapmış, yönetim alanında eğitim almış kişilerin daha liyakatli olacağını düşünüyorum.
• Eğitim ve okul yönetimi herhangi bir sektör ve şirket yöneticiliğinden farklı olmalı
• Tecrübe ve eğitim.
• Sahadan gelen ve alanında uzman kişiler, öğretmen-veli-öğrenci iletişimini güçlü bir şekilde kuran ve okuldaki sorunlara öğretmenlik yıllarında muhtemel çözüm yolları üretmiş olan kişilerdir.
• Yöneticinin saha deneyimi olmalı. Aynı zamanda yöneticilik yapabilecek bilgi birikimine de sahip olmalı. Yöneticilik yapabilme yeteneği de olmalı
• Hem eğitim almış, hem de mesleki tecrübesi olan kişi öğretmenlerin çektiği sıkıntıları daha iyi bilir, daha adaletli davranır
• Sağlıklı sonuçlar alınması açısından
• Kâr amacı gütmeyen girdisi ve çıktısı insan olan insan davranışlarını değiştirmeyi amaçlayan bir örgüt olan okulu veya eğitimi yönetmek için eğitimi ve mutfağını bilmek gerekir. Suya girmeyenden yüzücüde olmaz yüzme antrenörü de olmaz
• Eğitim ve mutfağı bilmek şart
• Eğitim bilimlerini iyi bilmesi öğrenci ve öğretmen sorunlarını deneyimlemiş biri olması eğitimde kaliteyi artıracaktır
• İdare edeceği kurumun her kademesinde çalışmış olması gerekir.
• Öğretmenlik yapmış olması öğretmenin ne tür zorluklar veya avantajları yaşadığını anlaması, okul yöneticiliği eğitimi almış olması da zaten gördüğü derslerin içeriğinin tam da bu konu olması.
• Okul yöneticiliği eğitim yöneticiliğidir. İşimizin en önemli kısmı eğitimle ilgilidir. Öğretmen olmayanlar bu görevi düzgün bir şekilde yapamazlar. Yönetici olmak isteyenlerin de belli bir eğitimden geçmiş olmaları görevlerine daha kısa surede adapte olmalarını sağlayacaktır. Aksi takdirde is başında öğrenecek bu da uzun bir zaman alacaktır.
• Yöneticiliği deneme yanılma yöntemiyle öğrenmek maliyeti çok fazla olan bir yöntem.
• Öğretmenlik deneyimi ve alana özel eğitiminin yöneticilik becerisi ile tecrübeyi birleştireceğini düşünüyorum.
• Hem sınıf ortamını, öğretmenliği iyi bilsin ve öğretmenin halinden anlayabilsin, hem de eğitim yönetimi alanında uzmanlık edinsin.
• Profesyonellik için
• Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi alanlar daha başarılı olur.
• Eğitim denetimi ve yönetimi lisans üstü eğitim alan yöneticiler liyakat sahibidir
• Eğitim denetimi ve yönetimi lisans üstü eğitim alan yöneticiler liyakat sahibidir
• üstün olan mülakat torpili değil diplomadır.
• Çekirdekten gelmeli ve idarecilik formasyonu olmalı. Deneme, yanılma yoluyla işi götürmemeli.
• Öğretmen olmayan öğretmeni anlayamaz
• Öğretmen olmalı ki eğitim-öğretimi iyi anlayabilmeli. Ayrıca herhangi bir yöneticilik eğitimi de almalı ki yöneticilik vasfını kazanmış olsun.
• Öğretmen olmadan onları anlamak, anlamadan da öğretmenleri yönetmek mümkün değildir.
• Eğitim yöneticiliği eğitim ve öğretim sürecini yönetmektir. Dolayışı ile en az 5 yıl öğretmenlik yapanlar yöneticiliğe talip olabilmelidir.
• Pedagojik eğitim almış olmalı.
• Eğitimin alt yapısını bilmeyen, öğretmenlik yapmayan, köyde ve imkanları iyi olmayan okullarda çalışmayan, duvara çivi çakamayan, el becerisi ve iletişimi iyi olmyan, yerde oturup yemek yiyemeyen kişiler idareci olmamalıdır.
• Okul yöneticisi öğretmenliği, okul isleyişini bilmeli. Okul, herhangi bir fabrika değildir. Fabrikaya bile alanından yönetici atamaya özen gösterirler
• Okulu öğretmen bilir öğretmen yönetici olmalı
• Eğitim yöneticisi olacak kişinin bir eğitimci olması gerekir. Aynı zamanda okul yöneticiliği konusunda da eğitim alması gerekir. Böylece hem teknik hem de mesleki yeterlikleri kazanmış olur.
• Sahadan bilgisi olsun yöneticilik eğitimi de eksik olmasın
• Yöneticilik öğretmenlikle başlanmış olmalı , yönetici eğitim almakta kişinin kendisini güncellemesi yeni sisteme ayal uydurması gerektiğinden bu iki özelliğe sahip olan biri yönetici olmalı …
• Tecrübe edebilmeleri ve empati kurabilmeleri için.
• Hem alaylı hem mektepli olması empati kurabilmesine ve sektörün ayrıntısına hakim olabilmesine fayda sağlar.
• Öğretmenliği bilmeyen eğitimi yönetemez
• Öğretmenliği bilmeyen eğitimi yönetemez
• Öğretmeni ve öğrenciyi daha iyi anlar
• Meslek içinden gelmeyen birisi, sorunları doğru algılayıp, makul ve hızlı çözümler üretemez.
• Okul yönetici olmak için eğitimin içinden gelen, öğretmenliği bilen, öğrenciyi tanımış olması gerekir. Okul yönetimi artık profesyonel bir meslek olmalı. Yazılı sınavda yeterli puanı alan öğretmenler 1 yada 2 yıllık okul ve eğitim yönetimi eğitimi almalı. Milli eğitimin daha üst kademelerinde de çalışabilme imkanı bu şartlara bağlanmalıdır.
• Okul yöneticiliği yalnız eğitimle ilgilenmiyor okullar orta ölçekli bir işletme durumunda aslında ve okul yöneticiliği profesyonel olarak işletme ve yöneticilik eğitimi almış olanların yapacağı bir meslek olmalı
• Hem öğretmen olmalı ki uygulamadan kaynaklı olumlu- olumsuz durumları kavraya bilmeli. Hem de yöneticilik Eğirdir’imi almalı.
• Eğitim öğretim faaliyetlerinin işleyişini bilmelidir okul yöneticisi diye düşünüyorum
• Her zaman öğrenebilirsiniz ama deneyim uzun süre ister
• Öğretmenlik yapmadan öğretmen ve öğrenci psikolojisini anlayamaz.
• Okul yöneticiliği özel uzmanlık alanlarını barındırmaktadır ayrı bir uzmanlık eğitimi gerektiriyor.
• Eğitim öğretim işi hassas bir konudur. Öğretmenlere ve okula liderlik yapacak bir yöneticinin bu vasıflara sahip olması yanı sıra alanında iyi eğitim almış, donanımlı olması gerekir.
• Başarı için
• Tecrübe
• Deneyimin yanında teoride şart, yoksa çok kısır kalır gelişim olmaz
• Mesleği tanımadan idareci olunmaz. Milli Eğitim Bakanının iktisatçı olması gibi
• Öğretmeni anlamak için öğretmenlikten gelen yönetici olmalı . Yöneticilik yapmak için de bu işin eğitimini almış olmak önemli
• Kendim de kısa bir süre yaptığım için bu öğretmenlik mesleği yapılmadan anlaşılabilecek bir meslek değil. Daha iyi bir okul yönetimi için öğretmenlik yaptıktan sonra alınacak bir eğitimle tıpkı polislerde olan komiserlik gibi bir unvan olmadı gerektiğini düşünüyorum. Görevlendirme şeklinde değil müdür yardımcılığı dahil eğitimle kadro tahsisli olmalı.

• Eğitim fakültelerinde “okul yöneticiliği bölümü” olmalı. Bu bölüm İktisat, İşletme, Hukuk, Siyasal Bilimler Fakülteleri talebelerinden öğrenci almalı. Eğitim fakültesinde okul yöneticiliği için gereken ek bilgiler ve pedagojik formasyonu da alan kişi okullarda “idari memur” olarak 5 yıl görev yapmalı. İkinci beş yılda “müdür muavini” olabilmeli, onuncu yıldan sonra da yeterlilik alırsa müdür olabilmeli. bu görevlerde kişi haftada 5-6 saat derslere öğretmen olarak girmeli ki fotoğrafın tamamını yakalayabilsin.

• Anadolu İmam Hatip Liselerine İlahiyatçı müdür olsun, imam hatip liseleri tekrar eski hüviyetine ulaşması için, başka branş müdürler ile bir yere varılamaz. Okulun özelliğini bilen ilahiyatçı müdür olmalı

• Türk eğitim sistemini bilmesi, tanıması açısından öğretmenlik yapmış olması; yöneticilik bilgisine sahip, yöneticilik vasıflarını taşıması açısından ise yönetim eğitimi almış olan kişilerin okul yöneticisi olabileceğini düşünüyorum.

• Teorikle uygulama farklı olduğu için

• Eğitim öğretim konularına vakıf olup uygulamaları değerlendirmesi

• Öğretmenlik yapmış olsun. Çünkü yapacağı yöneticiliğin merkezinde öğretmen var. Bundan dolayı öğretmeni anlayabilmeli. Bunun yanında yönetimin temel unsurlarını bilmeli. Çünkü işinin içinde bütün kesimden insanlar olacak

• Okul yöneticisinin mutlaka öğretmen olması gerekir. Öğretmenlikten gelmeyen biri eğitimin sorunlarını anlayamaz. Bugüne kadar olduğu gibi yöneticilik usta-çırak ilişkisiyle yani yeni yönetici olanların üstlerinden öğrendiği gibi devam etmeli ve süreç içinde eğitim ve seminerlerle yöneticiler donanımlı hale getirilmelidir. En iyi öğrenme yöntemi her zaman olduğu gibi bugün de yaparak ve yaşayarak öğrenme yöntemidir ve işin fırınında pişmeyi sağlar.

• Eğitim süreci içerisinden gelmeyen yönetici okulu yönetmekte yetersiz kalır.

• Hem eğitimli hem de deneyimliler

• Deneyim kazanmış olmalı ve alan tecrübesi bulunmalı

‘Öğretmenlik Yapmış Olanlar’ diyenler:
• Okulda sınıfta ne iş yapıldığını bilmeden neyi yöneteceğini nereden bilsin
• Tepeden inme olmaması için
• Kasaplığı kasap yapıyorsa okuluda öğretmen yönetmeli 6 ayda tecrübe kazanır. Atomu parçalamayacak ya.
• Öğretmen
• İşin içinden geldiği in
• Okul ortamını bilmesi bakımından belli süre öğretmenlik yapmış olmalı
• Eğitimin içinden gelen sorunlar ve çözümleri iyi bilir
• Öğretmenlik deneyimi ile başlamak yeterlidir
• Paydaşları tanıyan olmalı
• Öğretmenlik yapmamış biri okul yönetimini işletme gözüyle yönetir ayrıca öğretmenlerle çatışma içine girer. Öğretmen olarak yetiştirilen gencecik birinin de yönetici olması yanlış bana göre 20 yıl görev yapmış meslekte doyuma ulaşmış öğretmenlerden yönetici seçilmeli. Dikkat edin seçilmeli diyorum
• Öğretmenlik yapmış yöneticiler Veli, öğrenci ve öğretmen gibi temel paydaşları gözlemlemiş olacakları için bunu görevlerinde başarı için kullanabilirler

‘Öğretmenlik Yapmış ve Herhangi bir Yöneticilik eğitimi Almış Olanlar’ diyenler:
• Yönetim ve eğitim farklı disiplinlerdir.
• Müdürlük bir meslek olsun
• Okul yöneteceği için işleyişi bilmelidir.
• Eğitim memleketin varlığıdır.refahi mutluluğudur. Eğimi eğitimden yetişen daha iyi yapacağı kanısındayım
• Okulu öğretmeni ve öğrenciyi işleyişi bilmesi adına
• Okul yöneteceği ve öğretmen ile iletişimde olacağı için öğretmenliği yakından bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak yöneticilik eğitimi olması sadece okul mdr veya mdr yrdlığı değil yönetim becerileri gerektirir. Bu mevzuat ve yazışmadan çok daha fazlasıdır. Girişkenlik, özgüven, sorun çözme becerisi ve cesaret maalesef okul yöneticilerinin yaparak edinebilecekleri beceriler değil.
• Okul ortamını veli öğrenci ve öğretmenleri tanımak ve yönetimin belki başlı kriterleri olduğu için
• Liderlik ve yöneticilik becerisi olan, iletişimi güçlü kişiler yönetici olmalı. Ayrıca yönetici hem çalıştığı kurumu hem de kendisini motive edebilmeli.
• Derse girip öğretmeni anlamayan sadece işletmeci mantığı ile okul yönetir
• Meslek olsun ki hesap verebilirlik yasal boyut alsın
• Okul ortamını bizzat deneyimlemiş olanlar ve yöneticilik eğitimi almış olanlar objektif yöneticilik yapabilirler.
• Yöneticilik mesleği olgunlaşmak ve tecrübe ister.
• Öğretmenlik farklı bir iş, yöneticilik farklı bir iştir. Okullar hizmet üreten bir işletmedir. Farklı bir meslek olarak seçkin üniversiteler de bölüm açılmalı. Türkiye’nin ihtiyacı oranında öğrenci almalı mezun olanların atama sorunu olmamalı.
• Yöneticilik ayrı bir uzmanlık alanıdır.
• Öğretmenin çalışma şartlarını yaşayarak bilmesi gerekiyor.
• Öğretmenlik yapmış olması ön şart olmalıdır.
• Tecrübe

‘Öğretmenlik ya da Yöneticilik Eğitimi Almamış Olsa da Yöneticilik Deneyimi olanlar’ diyenler:
• Herhangi bir yerde 10 yıl ve üzeri yöneticilik yapmış biri her platformda yöneticilik yapacak bilgi birikim ve tecrübeyi edinmiştir. Bu sebeple 10 yıl ve üzeri yöneticilik tecrübesi olanlar okullarda yöneticilik yapabilirler.

Diğer:
• Hem öğretmenlik yapmış , hem deneyimi olan hem eğitimi olan liyakat sahibi iletişimi ve empati yeteneğini olanlar
• Öğretmenin işi öğretmektir idarecilik değil
• Üniversitelerde okul yöneticiliği bölümü açılmalıdır. Belli bir alanda yetişmiş kişilerin kaynakların israfı açısından çok yazık. Yıllarca matematik öğretmeni yetiştir ama onları yöneticilik alanında israf et. yazık.

Demografik Değişken Yüzde (%)
Görev Okul Müdürü 48,60
Müdür Yardımcısı 20,10
Öğretmen 22,90
Diğer 8,40
Kurum Devlet Okulu 85,10
Özel Okul 10,60
Diğer 4,30
Kademe Okul Öncesi 4,20
İlkokul 22,40
Ortaokul 29,40
Anadolu/Fen/Sosyal Lisesi 13,30
İmam Hatip Lisesi 9,10
Meslek Lisesi 11,90
Diğer 9,70
Branş Okul Öncesi Öğretmeni 4,20
Sınıf Öğretmeni 19,60
Türkçe / Türk Dili ve Edebiyatı 9,80
Matematik 8,40
Müzik Sanat ve Spor 2,80
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / İHL Meslek Dersleri 11,90
Fen Bilimleri (Fizik Kimya Biyoloji vb) 9,10
Meslek ve Teknik Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni 4,90
Sosyal Bilgiler (Tarih, Coğrafya, Felsefe Grubu vb) 15,40
Yabancı Dil 5,60
Diğer 8,30
Mesleki Kıdem 1-5 yıl 10,20
6-10 yıl 12,20
11-15 yıl 23,80
16-20 yıl 15,60
21 yıl ve üzeri 37,40
Diğer 0,80
Cinsiyet Kadın 34,50
Erkek 65,50
Bölge İç Anadolu 12,24
Marmara 57,14
Ege 2,72
Akdeniz 13,61
Güneydoğu Anadolu 6,12
Doğu Anadolu 4,08
Karadeniz 4,08
Diğer 0,00

Anket raporunu pdf formatında indirmek için tıklayınız..>>