Anket 4: Okul Yöneticisi Nasıl Belirlensin?

“Okul Yöneticisi Nasıl Belirlensin?” anket için tıklayınız..>>
Anket raporunu pdf formatında indirmek için tıklayınız..>>
Anket 4 Raporu

NEDENLER

Görevlendirme: Uygulanmakta olduğu şekliyle taşra (il-ilçe) yönetimi tarafından münhal okullar için belirli süreliğine görevlendirme yoluyla’  Diyenler:

 • Mülakat olmaksızın, sınav+eğitim vb. puanlarla belirli süreliğine görevlendirilmeli.
 • Mülakat olmaksızın, sınav+eğitim vb. puanlarla belirli süreliğine görevlendirilmeli.
 • Verilen şıklar arasında olabileceğini düşündüğüm tek yöntem bu. Diğer kısmını belirtecek kadar donanıma henüz sahip değilim. Görevlendirme olursa, yöneticiler belli bir zaman sonra değişeceği için daha verimli olacağını düşünüyorum.
 • Değişim (makul sürede olursa) her zaman iyidir.
 • 2 yıl görevlendirme çalışırsa devam etsin.

‘Atama: Öğretmenler gibi sınav ve eğitim vb puanlar ile tercihler doğrultusunda merkezi atama yoluyla’ Diyenler:

 • Liyakat alınan eğitimle, uzmanlıkla oluşur, sınavla ölçülebilir
 • Daha adil olur
 • Bağımsız görev yapabilsin diye
 • öğretmenlerden istekli olanların objektif bir yönetimle ilgili konulardan sınava girerek md yrd md şube md ilçe md vs diye kademeli olarak gitmeli bence
 • yeterlilik ölçümü objektif olmalı
 • daha adil
 • Liyakat esaslı bir atama.
 • Ülke çapında yönetimde disiplini sağlamak için. Merkezi disiplin olmadıkça yönetimde disiplini sağlamak zordur. Disiplinin olmadığı yerde huzur olmaz.
 • Mevcut idarecilerin idareciliği kalıcı hale gelsin. İlk defa atanacaklar 5 yıl öğretmenlik yapanlar arasından yazılı sınav ve bazı somut ek kriterler baz alınarak yapılmalıdır. Tezli yüksek lisans ve doktora ciddi karşılık bulmalıdır.
 • Okul Yöneticiliği meslektir.
 • Adil olası için
 • Liyakat ve kariyer bir arada olması için

‘Seçme: Okul düzeyinde, okul toplumunun ve uzmanların oluşturduğu bir komisyonun, o okula yöneticilik için başvuran adaylar arasından seçmesi yoluyla.’  Diyenler:

 • Her okulun farklı bir yapısı bulunmakta. çevresi, öğrencisi, öğretmeni, velisi vb. açılardan farklı özellik gösteren okula sadece sınavla başarılı olan bir kişinin yerleşmesi yeterli gelmeyebilir. bunun yanında yönetici olacak kişinin karakteristik özellikleri de dikkate alınmalıdır. Bu da ancak belli bir komisyonun inceleme ve değerlendirilmesi ile en doğru kişinin yerleştirilmesi şeklinde olmalıdır.
 • Uyun ve Adaletli olduğu için ön şart torpil olmamalı
 • Daha demokratik olsun diye
 • Eğitim ideal eğitimcilerin elleriyle gelişir
 • Sınav başarısı, bir yöneticilik yetisi değildir.
 • Sendika tavassutunun da işe yaramadığını gördük.
 • Sahip olduğu beceriler ve deneyimler ,yürüttüğü projeler
 • Daha iyi torpil yapılsın diye. yine birileri soruları çalsın başkaları da ne çalması ben kefilim desin diye. Soruşturma açılmasına gerek yok desinler diye. Bunların dışında niye bu şekilde olsun derseniz, adamın ezberi iyidir, iyi puan alır amaa temsil kabiliyeti yoktur. Bu tarz kişiler müdür olmasın, vizyon, misyon sahibi adamları  çoktan seçmeli yahut açık uçlu sorular belirleyemiyor yöneticilik kağıttakini ezbere bilip, resmi yazışmaları kusursuz yapanların değil , çağı takip edip edebilen akıllı adamların  (adam derken kadınları es geçmeyelim ) insanların diye  düzelteyim.. önüne sunulması gereken görevdir. Bu göreve talip olacak herkese  Aziz  Nesin’inin deliler boşandı öyküsünü okumasını tavsiye ediyorum.
 • Salt sınav yöneticilik yetisini ölçmez
 • Başvuru ve seçme istekli olanı istediği yere yüksek motivasyon ile okula bağlanmasını sağlayabilir
 • Okulun ve bölgenin şartlarına en uygun aday bu şekilde belirlenir.
 • Zor sanat olan yöneticiliğe talip insanın idealist olması gerekir. Bu nedenle seçilmeli.
 • Okul seçimi yapılacağından okulu bilerek ve isteyerek gelme imkanı doğar. Okul toplumunun kendisini yöneteceği kişiyi seçmesi gerçek bir demokrasi örneğidir. Kendileri seçtikleri için de kurumsal kültürün kabulü ve iklimin olumlu rüzgârı okulun akademik ve sosyal başarısını artıracaktır.
 • Kuruma uygunluğu açısından
 • Çünkü liyakat ve başarı komisyon tarafından değerlendirilmeli(siyasi ve ön yargılı bir komisyon olmadığı takdirde)
 • Yönetim sanattır. Sanatçı ruhlu ideal yöneticiyi seçmeliyiz
 • Liyakat için

‘Yerleştirme: Ulusal Düzeyde ya da İl Düzeyinde Sınav, Eğitim vb Puanları ile listeye Giren Adayların Boş Okullara Sırayla Yerleştirilmeleri Yoluyla.’ Diyenler:

 • Kişinin gelişim aşamaları önemlidir. Liyakat ilkeleri doğrultusunda bir sınav gereklidir. Ayrıca kişinin yöneticilik bağlamında bir eğitim almış olması da gereklidir. Görevlendirme hariç diğer kriterlerdeki şartlar da eklenebilir. Örneğin, uzmanlardan oluşan bir komisyon bir ön değerlendirme yapabilir, kişinin aldığı ödüller, başarıları göz önüne alınabilir vs…
 • Objektif olur.
 • Liyakat esaslı olması lazım.
 • Liyakat esasına dayalı olsun. Alınan eğitimler belirleyici olsun. Kendini geliştirenler, dünyayı takip edenler yönetici olsun.
 • İl düzeyinde daha iyi olacağını düşünüyorum ve yönetici adaylarının geniş bir tercih imkanlarının olması daha adaletli olacaktır.
 • Şu an uygulanan siste uygun değil.
 • Çok yönlü bir meslek olduğu için
 • Daha adil. Daha tartışmaya kapalı.

DİĞER:

 • Okul müdürü eğitim öğretime vakıf, liderlik özelliklere sahip, presentable bir kişilik olmalı.
 • Öğrenci öğretmen veli üçgeninde sağlam bir iletişim ağı kurabilecek yetenekte olmalıdır.
 • Sadece müdür görevlendirilmeli, müdür ekibini kendi kurmalı
 • Yöneticilik kabiliyeti olanlardan ekibini kurması istenmeli, sorumluluğu kadar da yetki verilmeli bu her okula değil de ihtiyaç ve verimlilik oranına göre sınırlandırılıp ihtiyaca binaen sınırlandırma güncellenmeli.
 • Okul yöneticileri yöneticilik ve liderlik programına katılmış eğitimi almış öğretmenler arasından seçilsin
 • Eğitim şart

Demografik Bilgiler

Demografik Değişken Yüzde (%)
Görev Okul Müdürü 48,60
Müdür Yardımcısı 20,10
Öğretmen 22,90
Diğer 8,40
Kurum Devlet Okulu 85,10
Özel Okul 10,60
Diğer 4,30
Kademe Okul Öncesi 4,20
İlkokul 22,40
Ortaokul 29,40
Anadolu/Fen/Sosyal Lisesi 13,30
İmam Hatip Lisesi 9,10
Meslek Lisesi 11,90
Diğer 9,70
Branş Okul Öncesi Öğretmeni 4,20
Sınıf Öğretmeni 19,60
Türkçe / Türk Dili ve Edebiyatı 9,80
Matematik 8,40
Müzik Sanat ve Spor 2,80
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / İHL Meslek Dersleri 11,90
Fen Bilimleri (Fizik Kimya Biyoloji vb) 9,10
Meslek ve Teknik Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni 4,90
Sosyal Bilgiler (Tarih, Coğrafya, Felsefe Grubu vb) 15,40
Yabancı Dil 5,60
Diğer 8,30
Mesleki Kıdem 1-5 yıl 10,20
6-10 yıl 12,20
11-15 yıl 23,80
16-20 yıl 15,60
21 yıl ve üzeri 37,40
Diğer 0,80
Cinsiyet Kadın 34,50
Erkek 65,50
Bölge İç Anadolu 12,24
Marmara 57,14
Ege 2,72
Akdeniz 13,61
Güneydoğu Anadolu 6,12
Doğu Anadolu 4,08
Karadeniz 4,08
Diğer 0,00

Anket raporunu pdf formatında indirmek için tıklayınız..>>