Anket 5: Okul Yöneticiliği Ücreti Politikası Nasıl Olsun?

“Okul Yöneticiliği Ücret Politikası” anket için tıklayınız..>>
Anket raporunu pdf formatında indirmek için tıklayınız..>>
Anket 5 Raporu

‘Okul yöneticiliği için yeni katsayı ve ücret belirlensin.’ Diyenler:

 • Okul Yöneticiliği Meslek olarak kabul edilmesi ile yeni bir branş ortaya çıkıyor bu sebepten ücret yeni belirlensin
 • İş yükü, görevleri ve sorumlulukları itibarıyla farklılıklar arz ettiği için, öğretmenlerden farklı bir ücret alması uygun olacaktır.
 • Öyle istiyorum
 • Sorumluluğu oldukça fazla olmasına karşın ücretinin eşit olması adil değil.
 • Okul yöneticiliği ayrı bir iştir.
 • Şu anki ücretle yöneticilik anlamsız ve yakında devlet okullarında yönetici bulmak zor olacak.
 • Görev alanı ile ücret birlikte belirlenmeli.
 • Sorumluluk, kariyer, mesleki bilgi gerektiren bir görev. Ayrıca tüm okulun eğitim yönetiminden muhasebesine, tamiratına her şeyinden sorumlu tutulan bir yöneticinin ücreti de buna uygun olmalıdır.
 • Yönetim Önemli bir Görev olduğu için.
 • BU BİR MESLEK DEĞİL SORUMLULUKTUR. YÖNETİCİ GİRİŞİMCİ, RİSK ALABİLEN, PLANLAYAN, ORGANİZE EDEN OLMALI. BUNLARI YAPARKEN VERDİĞİ EMEĞİN VE HARCADIĞI ZAMANIN-FEDAKARLIĞIN KARŞILIĞINI ALMASI GEREKİR.
 • Aldığı sorumluluk Ve iş yükü çok farklı olduğu için
 • Meslek olarak tanımlanırken öğretmen maaş ve ek ders dışında yeni bir ücret belirlenmeli çünkü derse girmeyeceği düşünülen yöneticiler için ders ücreti ödemesi olmamalı yani eski bir ödeme kalemi ile yeniden ilişkilendirilmemeli
 • Kurumunu temsil makamında bulunması, Disiplin amiri olduğu kişilerden düşük ücret alması ve buna karşın sorumluluğunun yüksek olması, iş çeşitliliğinin fazla olması, eğitim kurumların 7 gün çalışıyor olması, mesai kavramının 8 -5 ile sınırlı olmaması, mesaisinin gerektirdiği şekilde mesai saatleri dışında da çalışılması. Hizmet verilen kesimin (öğrenci -öğretmen-çalışan ve veli) bir çok unvan sahibi müdürlüklerden daha büyük olması.
 • Ayrı bir meslek olarak tanımlanacaksa ücret politikasının da farklı olması gerekmektedir.
 • Plan program doğrultusunda çalışma için süre önemli kısıtlı süre bana necilik doğurur ve etik olmayan davranış bozuklukları meydana gelir. Mevcutta olduğu gibi…
 • Yöneticilik sorumluluğu çok, gecesi gündüzü , hafta sonu belli değil.
 • Profesyonel olduğu için.
 • Ayrı bir meslek
 • Sorumluluğun yüksek yetkinin henüz ayni olmadığı bir görev hâlihazırda. Yetenekli Yöneticilerin ekonomik kaygılarının giderilmesi ve bu değerlerin sahada çalışmasını destekleyecektir
 • Öğretmenlikten farklı olduğu için. sorumlulukları çok fazla olduğu için.
 • Maaş bordroları asıldığında hiyerarşik olarak okul yöneticilerinin en yüksek maaşı alması gerekir.
 • Diğer yöneticilikler gibi kariyer ve farklılık olmalıdır.
 • Pozisyonunun ayrı olması gerektiğini düşünüyorum
 • Okul yöneticiliği öğretmenlik üzerinde ayrı bir görev ve statü su olması.
 • Yöneticilik farklı bir görev ağır , yorucu ve riskli bir görev olduğu için.

‘Öğretmenlik maaşına ek olarak %25 ila %100 arasında okul yöneticiliği farkı alsın.’ Diyenler:

 • Yönetici olmak için lisansüstü eğitim alınarak ek emek sarf edilecektir. Bunun bir ödülü olmalıdır.
 • Okul müdürü meslek olup öğretmenliğin üst bir makamı ve artı görev ve sorumluluklarından dolayı öğretmen ücretinden fazla olması gerektiği için.
 • sorumluluğun ve yapılan işin karşılığı ödenmeli
 • Sorumluluk veriyorsan ücretini de vereceksin, meslekler alınan ücrete göre saygınlık görüyorlar.
 • İş yükü ve sorumluluğu çok fazla ama getirisi yok
 • Zahmet rahmet
 • Sorumluluk-Liyakat-Başarı ve fedakarlık demek İdarecilik ve Liderlik
 • Performansa göre, okulda yapılacak ankete göre
 • Öğretmenlere göre mesaisi ve sorumluluğu fazla olduğu için farklı değerlendirilmeli. Ancak öğretmenlikten geldiği için de öğretmenleri baz alan bir artış belirlenmeli.
 • Maaşın bir öğretmen ile aynı olmuş olması motivasyon kaybına neden olur.
 • İş yükü ve stres arttığı için
 • Yönetim ve denetim sorumluluk ve risk gerektirir alınan riskin makul bir bedeli olmalı.
 • Çünkü yapılan hizmet ek ders olarak adlandırılmamalı
 • Çalışma saatleri ve günleri. Günün her anında yönetici olma sorumluluğu. Ancak çok fark olursa rağbet artar ve sadece ücret cazip olur.

‘Şu anki durum devam etsin (Öğretmenlik maaşı alsın, ek ders ücreti ödensin).’ Diyenler:

 • Sonuçta o da bir öğretmen

 Diğer:

 • Sabit bir maaş verilmeli ve müdürler de artık yaz tatili yapabilmeli. İzin alınca ekders kesintisi vs kaygısı olmamalı.
 • Müdürlerde yazın tatil yapsın, tatil yapınca ek ders kesilmesin. Her sene maksimum 10 gün tatil yapabiliyoruz iş yoğunluğundan.
 • Sözleşmeli olsun. Ücret piyasada belirlensin.
 • Okul yöneticiliği devlet memurluğundan kurtulmalı. Ölçülebilir kriterleri ve sorumluluğu olmalı. Başarılıysa devam etmeli. Yöneticiyi atayacak olanlar da başarılı olanları atamalı.

Demografik Bilgiler

Demografik Değişken Yüzde (%)
Görev Okul Müdürü 46,07
Müdür Yardımcısı 20,10
Öğretmen 15.06
Diğer 8,40
Kurum Devlet Okulu 77.03
Özel Okul 20,05
Diğer 2.00
Kademe Okul Öncesi 6.07
İlkokul 22,40
Ortaokul 17.08
Anadolu/Fen/Sosyal Lisesi 20.00
İmam Hatip Lisesi 6.02
Meslek Lisesi 13.03
Diğer 6.6
Branş Okul Öncesi Öğretmeni 4,30
Sınıf Öğretmeni 17.04
Türkçe / Türk Dili ve Edebiyatı 15.02
Matematik 15.02
Müzik Sanat ve Spor 2,80
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / İHL Meslek Dersleri 17.00
Fen Bilimleri (Fizik Kimya Biyoloji vb) 6.04
Meslek ve Teknik Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni 4,90
Sosyal Bilgiler (Tarih, Coğrafya, Felsefe Grubu vb) 8,30
Yabancı Dil 5,60
Diğer 8,30
Mesleki Kıdem 1-5 yıl 10,20
6-10 yıl 8,30
11-15 yıl 16,70
16-20 yıl 29,02
21 yıl ve üzeri 43,08
Diğer 2.10
Cinsiyet Kadın 25,00
Erkek 36,00
Bölge İç Anadolu 12,24
Marmara 57,14
Ege 2,72
Akdeniz 13,61
Güneydoğu Anadolu 6,12
Doğu Anadolu 4,08
Karadeniz 4,08
Diğer 0,00

Anket raporunu pdf formatında indirmek için tıklayınız..>>