Anket 6: Okul Yöneticisi Ne Kadar Görev Yapsın?

“Okul Yöneticiliği Görev Süresi” anket için tıklayınız..>>
Anket raporunu pdf formatında indirmek için tıklayınız..>>
Anket 6 Raporu

NEDENLER:

 ‘Uygulamadaki Şekliyle Bir Okulda En Fazla 4+4 yıl’ Diyenler:

 • Yenilenmek için
 • Düzenin ve devamlılığını sağlanabilmesi için
 • 4+4 sisteminde aldığı öğrencileri mezun etmesi
 • Kalıcı olunması ya da daha az bir süre çalışılması kurum açısından olumsuz olabiliyor. Zaman tehdidi olmadan çalışanlar bir süre sonra kendilerini oranın patronu gibi görüp istediklerini yapabileceklerini düşünebilirler.
 • Yeni Mekanlar Yeniliklere vesile olur.
 • Bir yönetici 4 yılda kuruma bütün verebileceklerini verebilir. Sistemin yerleşmesi için bir dört yıl daha iyi olabilir. Fakat 8 yıldan sonra zarar vermeye başlar. çünkü ileri gidemediği için geriler.
 • 4+4 yıl değişim için yeterli
 • İlk yıl okula, çevreye adaptasyon ve planlama süreci ile geçecektir. Sonraki 3 yıl ise kendi istediği uygulamaları yapma çıktılarını değerlendirme fırsatı bulabilir. bu sebepten ötürü 4 yıl olsun. Sonraki 4 yıl ise iyi olan uygulamaların okul kültürüne dönüştürülmesi ve mükemmeli yakalama fırsatı olabilir fakat daha fazla çalışmasın zira değişim şart
 • Böyle olmazsa dükkanına dönüyor okul
 • Fazlası iş körlüğüne neden olabilir
 • Okulun kendisine miras olarak kaldığı hissine kapılmaması için.
 • Bir dönem az , 2 dönemden fazlası az
 • Yöneticilik 2000 li yıllarda zaten meslekti. Meslek algısı yöneticinin eğitimle bağını koparıyor. Kendini hep üst ve yargılayıcı ve emredici konumda görüyor. Eğitimin temel unsurlarından kopuyor. Yöneticilik yapacak olanlar kesinlikle bir eğitimden geçmeli ve sertifika almalı. Ayrıca bir yönetici çok uzun sure bir okulda çalışmamalı. 4+4 ideal bence. Ayrıca yönetici Yrd. okul müdürünün onayını almalı.
 • 8 yıldan sonrası verimli olamayacaktır. Veli ve personelle fazlaca yüzgöz olacaktır.
 • Verimin azalmaması ve iyi yönetici olarak nitelendirilemeyecek olan yöneticilerin bulunduğu kurumun gelişimini olumsuz yönde etkilememesi için. Ayrıca yöneticilerin kurumu kendi şahsine ait bir yer olarak görmemesi için.
 • Koltuğa alışma ve okulu fazla benimseyip öğretmen üzerinde gereksiz baskı yapmaları
 • Yeni okullarda yeni heyecan oluşsun
 • Eğitim kısa vadeli olamaz
 • Bir kurumda kim olursa olsun çok fazla zaman durursa orada o şahıs mafyalaşır. Tüm kamu çalışanları ayni kurumda belli bir yıldan daha fazla kalmamalıdır.
 • Yeterli olacağını düşündüğümden
 • Tebdili mekanda ferahlık vardır.
 • Yeterli ve yenilenmeye ihtiyaç var

‘Bir Okulda 5’er Yıllık Periyotlarla Yenilenmek Suretiyle Sürekli’ Diyenler:

 • Görev yaptığı okulda 5 sene sürekliliği sağlamak fakat başka bir okulda da tecrübe paylaşımı yapıp yenilenmek.
 • Daha uzun vadeli plan ve projeler yapabilmek için.
 • Hem tanısın hem yenilensin
 • İnsan kendini yenilemeli yeni heyecanlar duymalı monotonluktan uzaklaşmalı
 • Dört yıl çok kısa. İnsanları tanıyıp okulu çözene kadar 1 yıl gidiyor. Alışkanlıkları değiştirmek için iki yıl gidiyor. Okulu düzene oturtunca tayininiz çıkıyor 🙂
 • Sürenin uzun olması motivasyon ve okul gelişimini olumsuz etkiler
 • Eğitim bir süreç işi olduğundan
 • Bir okulda yenilikler ve okul kültürü geliştirme zamanın yeterli olmasıyla mümkündür
 • Okulu tanıyıp, aidiyet hissetmesi bakımından 5 yıl olmalı.
 • Belli bir zaman siniri olmalı
 • Kız erkek okulu ayrımı olmadan 5+5 yıl
 • Emek veriliyor
 • Misafir değil ev sahibi gibi düşünüp iyi planlamalar yapılabilmesi
 • Yöneticilerin çalıştığı okullara daha fazla aidiyet hissetmeleri için.
 • Mülakat sisteminin hakkaniyet çerçevesinde yapıldığını düşünmüyorum.
 • Okullarda istikrar olsun
 • 8 yıl bir okulda yönetici olarak kalmak için fazla. Mesleki körlüğe sebep olur.
 • Beş yıllık periyot performans düşüklüğünü engeller, planlı ve uzun soluklu faaliyetleri uygulama imkanı sağlar.
 • Okul kültürünün şekillenmesi için.
 • Okulu daha iyi tanır
 • Bir okulda 8 yıl kısıtlaması bazen çok bazen de az olur diye düşünüyorum.
 • Kurum kültürü oluşturabilmek için
 • Zaman tahdit olmaması motivasyonu olumsuz etkiler üretkenliği düşürür ve en sonunda yapılan görevi sıradanlaştırır.

‘İki Yıldan Az Olmamak Kaydıyla Her Okul Kendi Görev Süresini Belirlesin’ Diyenler:

 • Başarılı eğitim liderleri kalır, başarısız olanlar gider.
 • Kurum kültürü oluşturmak için ve kendi tarzını oluşturmak için
 • Meslek olması açısından görevini iyi yapan en az 5 yıl devam etmeli
 • Performans önemli

‘Bir Okulda Zaman Tahdidi Olmaksızın Görev Yapsın’ Diyenler:

 • İstikrar başarıyı getirir. Bulunduğu okuldan gidecek olan idarecinin son zamanlardaki çalışması vicdanına bırakılmış olur.
 • Süreklilik esas olmalı
 • Okulun sorunlarını ve velileri tanıması için
 • Gerekli
 • Kurum kültürünü yerleştirmek için

Diğer:

 • 2+4 : Deneme Süresi olgunluk
 • Görev süresi 8-10 yıl olmalı: Bir okul yöneticisinin en verimli dönemi 3.yildan sonra oluşmaya baslar. Kurumu tanıması ve uzun ve kısa vadeli planlarını gerçekleştirmesi için mevcut 4 yıllık süre çok az. Ayrıca 4 yılda bir kurum değiştirmek bir idareci için çok yıpratıcı.
 • 4 yıl okul toplumu tarafından seçimle belirlensin: okullar demokratikleşmeden toplum demokratikleşemez
 • 8+4 : 8 yıl kesintisiz sonraki 4 yıl yenilemeli. İlk 8 yılda müdür okulla ilgili yapacağı bütün projeleri rahatça uygular. Sonraki 4 yılda ise değerlendirme sonucuna göre devam ya da tamam kararı alır.
 • Müdür ‘ekol” demektir. Performans kriteri getirilsin. Kriterleri sağladığı müddetçe görev yapsın: Okul müdürü tarz (ekol) sahibi olmalı. Geleneği olan okulların efsanevi müdürleri vardır. O okula tarzını (ekolünü) yansıtmıştır. Sürekli değişen müdür, ya da değişme ihtimalini hesap eden müdür, müdürün değişeceğini bilen personel/öğretmen ideal ve görev birlikteliği yapamaz.
 • 3 yıllık süre sonunda rotasyon olmalı: daha uzun süre sonunda verimlilik düşüyor
 • 3 Yılda bir rotasyon olmalı : Merkeze görevli bir okul müdürü ölene kadar görev yerinden ayrılmak istemez. Hal böyle olunca kenar semtte olan kenar semtte merkezde olan merkezde uzum süre kalır ki bu da adil olmaz.
 • 5+4 : İlk Atamada Hedef ve Amaçları Gerçekleştirmek için 5 yıl, İş Körlüğünü Önlemek için ilave süre 4 yıl
 • Kişiye bırakılmalı: Bir müdür kendi kararını verebilmeli. Belirli bir süre kişiyi sınırlar. Kendinden verebileceği şeyler bittiğinde tükendiğinde başka bir okula geçebilmeli geçmeli.
 • 6+6 olmalı. 2. Altıda İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürleri öğretmenlerim tamamı. değerlendirme yapmalı: Okul yöneticisi kendini süre olarak kendini güvende hissetmeli.
 • 6+6 : Bir okulda müdürün okulda bir düzen oluşturup bunu uygulaması için 6 yıl olmalı.

Demografik Bilgiler

Demografik Değişken Yüzde (%)
Görev Okul Müdürü 46,07
Müdür Yardımcısı 20,10
Öğretmen 15.06
Diğer 8,40
Kurum Devlet Okulu 77.03
Özel Okul 20,05
Diğer 2.00
Kademe Okul Öncesi 6.07
İlkokul 22,40
Ortaokul 17.08
Anadolu/Fen/Sosyal Lisesi 20.00
İmam Hatip Lisesi 6.02
Meslek Lisesi 13.03
Diğer 6.6
Branş Okul Öncesi Öğretmeni 4,30
Sınıf Öğretmeni 17.04
Türkçe / Türk Dili ve Edebiyatı 15.02
Matematik 15.02
Müzik Sanat ve Spor 2,80
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / İHL Meslek Dersleri 17.00
Fen Bilimleri (Fizik Kimya Biyoloji vb) 6.04
Meslek ve Teknik Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni 4,90
Sosyal Bilgiler (Tarih, Coğrafya, Felsefe Grubu vb) 8,30
Yabancı Dil 5,60
Diğer 8,30
Mesleki Kıdem 1-5 yıl 10,20
6-10 yıl 8,30
11-15 yıl 16,70
16-20 yıl 29,02
21 yıl ve üzeri 43,08
Diğer 2.10
Cinsiyet Kadın 25,00
Erkek 36,00
Bölge İç Anadolu 12,24
Marmara 57,14
Ege 2,72
Akdeniz 13,61
Güneydoğu Anadolu 6,12
Doğu Anadolu 4,08
Karadeniz 4,08
Diğer 0,00

Anket raporunu pdf formatında indirmek için tıklayınız..>>