Anket 7: Okul Yöneticiliği Kariyer Basamakları Neler Olsun?

“Okul Yöneticiliği Kariyer Basamakları Neler Olsun?” anket için tıklayınız..>>
Anket raporunu pdf formatında indirmek için tıklayınız..>>
Anket 7 Raporu

 NEDENLER
‘Müdür Yardımcılığı – Müdürlük’ Diyenler:

 • Müdür yrd olduğum için
 • Fazla karmaşık hale getirmeye gerek yok.
 • Okul ve ilçe yönetimi farklıdır
 • müdürlük okul ile ilgili olarak belirlenmeli
 • ÖĞRETMENLİKTEN BİR ÜST KADEME ŞEKLİNDE MD YARD. VE MÜDÜRLÜK OLMALI.
 • Okul idareciliği öğretmenlik mesleğinden ayrı uzmanlık gerektiren bir alandır. Geçici sureyle öğretmenlerin yapabileceği bir görev değildir. Gerekli donanıma sahip olmayan kişiler görevlendirilirse okulun tüm işleri aksar.
 • Bu yeterli ilerisi farklı bir yönetim anlayışı gerektirir

‘Müdür Yardımcılığı-Müdürlük- İlçe (Eğitim Bölgesi) Müdürlüğü’ Diyenler:

 • Fazla basamak olması uygun değil
 • Basamaklar az olsun
 • Hiyerarşik yapılanmada mdr yrd. resmi işlemleri takip edip mudur ve ilce müdürleri ise okulun ve bölgenin ihtiyaçlarına yönelik eğitim politikalarını yürütebilirler.
 • Okul eğitim alanıdır. Yöneticiler için bile. Bu nedenle okullarda idarecilik yapanlar daha üst kademede başarılı olabilirler.
 • Kariyer basamakları olmalı ve profesyonel meslek olması için.
 • Diğer seçeneklere bakıldığında alt üst ilişkisi çok fazla bu seçenek ideal olduğu için
 • Kariyer basamağı sıralı olursa hem verim artar hem de çalışanlar hedeflerini belirlemede daha rahat olurlar.
 • Mevcut hiyerarşinin ismini değiştirmek değil, içini doldurmak daha önemli duruyor.
 • Kariyer basamakları en alttan üste doğru çıkılması gerektiği için
 • Kariyer yükselme demektir

‘Müdür Yardımcılığı – Alt Düzey Müdürlük (C türü okul )– Orta Düzey Müdürlük (B türü okul)– Üst Düzey Müdürlük(A türü okul)’ Diyenler:

 • Yöneticilik meslek olmalı

‘Müdür Yardımcılığı – Alt Düzey Müdürlük (C türü okul )– Orta Düzey Müdürlük (B türü okul)– Üst Düzey Müdürlük(A türü okul)  – İlçe (Eğitim Bölgesi) ya da İl Müdürlüğü’ Diyenler:

 • Tecrübe kalite getirir.
 • Tecrübe ve birikim oluşması
 • İdarecilik kademeli olmalı
 • İşlem basamakları tecrübe ve hizmet
 • Üniversitelerin eğitim yöneticiliği bölümlerinden mezun olup uzmanlaşan kişiler bu basamak kariyerlerinde görev alabilir. Okullarda eğitim müdürlüğü ve yönetim müdürlüğü olmalı. İdareciler derse girmemeli.
 • Belli deneyimleri sırasıyla yaşayarak ilerlemesi lazım
 • Tecrübeye ihtiyaç var. Pişmek lazım
 • Her kademede tecrübe sahibi olsun
 • Öğrenerek ve hazmederek ilerlemesi daha uygun. Genelde egosu yüksek müdürler bunu yönetim kendi keyfi amaçları için kullanabiliyor.

Diğer:

 • Fazla karmaşık hale getirmeye gerek yok.
 • Kariyer, liyakat ve adalet yeter mucize gerekmiyor

Demografik Bilgiler

Demografik Değişken Yüzde (%)
Görev Okul Müdürü 46,07
Müdür Yardımcısı 20,10
Öğretmen 15.06
Diğer 8,40
Kurum Devlet Okulu 77.03
Özel Okul 20,05
Diğer 2.00
Kademe Okul Öncesi 6.07
İlkokul 22,40
Ortaokul 17.08
Anadolu/Fen/Sosyal Lisesi 20.00
İmam Hatip Lisesi 6.02
Meslek Lisesi 13.03
Diğer 6.6
Branş Okul Öncesi Öğretmeni 4,30
Sınıf Öğretmeni 17.04
Türkçe / Türk Dili ve Edebiyatı 15.02
Matematik 15.02
Müzik Sanat ve Spor 2,80
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / İHL Meslek Dersleri 17.00
Fen Bilimleri (Fizik Kimya Biyoloji vb) 6.04
Meslek ve Teknik Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni 4,90
Sosyal Bilgiler (Tarih, Coğrafya, Felsefe Grubu vb) 8,30
Yabancı Dil 5,60
Diğer 8,30
Mesleki Kıdem 1-5 yıl 10,20
6-10 yıl 8,30
11-15 yıl 16,70
16-20 yıl 29,02
21 yıl ve üzeri 43,08
Diğer 2.10
Cinsiyet Kadın 25,00
Erkek 36,00
Bölge İç Anadolu 12,24
Marmara 57,14
Ege 2,72
Akdeniz 13,61
Güneydoğu Anadolu 6,12
Doğu Anadolu 4,08
Karadeniz 4,08
Diğer 0,00

Anket raporunu pdf formatında indirmek için tıklayınız..>>