Anket 8: Okul Yöneticilerinin Yetki ve Sorumlulukları Neler Olsun?

“Okul Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları” anket için tıklayınız..>>
Anket raporunu pdf formatında indirmek için tıklayınız..>>
Anket 8 Raporu

NEDENLER

‘Bu Haliyle Mevzuatta Var olan Yetkileri Devam Etsin’ Diyenler:

 • Mesele yetki ve sorumluluklardan ziyade bu yetki ve sorumlulukların kullandırılma şekillerinde
 • Şu an mevcut olan müdürler bu sistemde adeta birer diktatör gibi davranıyor. Özellikle Yardımcılarını kendisi belirlemesi durumunda tam bir faşistlik olacaktır.

‘Müdür Yardımcılarını Belirleme Yetkisi Olsun’ Diyenler:

 • Çalışma verimliliği ve barışı adına müdür çalışma arkadaşlarını ve ekibini oluşturabilmelidir.
 • Çalışacağı kişiyi kendisinin seçmesi takım ruhunu ortaya çıkarır ve çatışma minimum düzeye iner.
 • Yönetim ekip işidir. Takım Çalışması gerektirir
 • Çünkü her müdür tanıdığı- bildiği ve çalışkan insanlarla çalışmak ister
 • Yöneticinin kendi çalışacağı ekibi kurma Şansı olmalı.
 • Türkiye’nin bölgeleri arasındaki farklar malumunuz. Okullar arasında da ciddi farklar var. Okulların merkezi sistemle yönetilmesi çok yanlıştır. Her okulun özelliğine göre farklı tedbir ve kararlarla yönetilmesi gerekir. Bunun için okul müdürünün yeterli donanıma sahip, bu isi hakkıyla yapabilecek insanlar arasından seçilmesi gerekir. Görevlerini düzgün yapabilmesi için de kendi ekibini kurma imkânı tanınmalı. Sorumlulukları mukabilince yetkileri de arttırılmalı.
 • Ekip lideri takımını kendi kurunca daha iyi iletişim kurabilir.
 • Yetki yok sorumluluk çok…
 • Çalışma ortamında uyumlu olmaları için
 • Müdür kendi ekibini kursun
 • Takım arkadaşlarının uyumlu olması önemli

‘Personel İşe Alma ve İşten Çıkarma Yetkisi Olsun’ Diyenler:

 • Başarı da başarısızlık da Okul Yönetimine Mal Oluyorsa Yetkilerinin Arttırılması Lazım
 • Sorumluluk oranında yetki verilmeli yani yetkiler artırılmalı
 • Okul ikliminin daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.
 • Yetkisiz müdür hiç bir iş yapamaz/yaptıramaz da o yüzden
 • Devlet okullarının bazı isleyişlerde özelleşmesinden yanayım.
 • Çalışanların performansları yüksek olması için

‘Personel Ücretlerini Belirleme Yetkisi Olsun’ Diyenler:

‘Haftalık ve Yıllık Çalışma Takvimi Oluşturma Yetkisi Olsun’ Diyenler:

 • Mevcut hal muhal
 • Her okul bölgesel farklılıkları nedeniyle

Diğer:

 • Hepsi: Çalışacağı personeli belirlemesi, ücret politikası konusunda söz sahibi oluşu okul müdürünü yetkisiz sorumluluktan kurtarıp sorumluluklarına denk gelecek yetkiye sahip kılacaktır. Haftalık ve yıllık çalışma takvimini oluşturması da kendi bölgesinin ve okulunun ihtiyaçlarını önceliklendirecek çalışmalar yapabilmesine olanak sağlayacaktır.
 • Yetkileri ve sorumlulukları geliştirilsin: İl düzeyinde oluşturulacak eğitim komisyonu ile birlikte eğitim personelini ve diğer personeli işe alma ve işten çıkarma yetkisi olsun.
 • Sadece eğitimi yönetsin: Sadece eğitimi yönetsin
 • Her madde yeri geldiğinde yetki olarak kullanılmalı: Bir meslekte emaneti sahibine vermek gerekiyor Hadis’ine uyarak o meslekte yıllarını feda ederek pişmiş bir kişinin yetkisini tek bir alana sığdırıp diğer deneyimlerini heba edemezsiniz.

Demografik Bilgiler

Demografik Değişken Yüzde (%)
Görev Okul Müdürü 46,07
Müdür Yardımcısı 20,10
Öğretmen 15.06
Diğer 8,40
Kurum Devlet Okulu 77.03
Özel Okul 20,05
Diğer 2.00
Kademe Okul Öncesi 6.07
İlkokul 22,40
Ortaokul 17.08
Anadolu/Fen/Sosyal Lisesi 20.00
İmam Hatip Lisesi 6.02
Meslek Lisesi 13.03
Diğer 6.6
Branş Okul Öncesi Öğretmeni 4,30
Sınıf Öğretmeni 17.04
Türkçe / Türk Dili ve Edebiyatı 15.02
Matematik 15.02
Müzik Sanat ve Spor 2,80
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / İHL Meslek Dersleri 17.00
Fen Bilimleri (Fizik Kimya Biyoloji vb) 6.04
Meslek ve Teknik Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni 4,90
Sosyal Bilgiler (Tarih, Coğrafya, Felsefe Grubu vb) 8,30
Yabancı Dil 5,60
Diğer 8,30
Mesleki Kıdem 1-5 yıl 10,20
6-10 yıl 8,30
11-15 yıl 16,70
16-20 yıl 29,02
21 yıl ve üzeri 43,08
Diğer 2.10
Cinsiyet Kadın 25,00
Erkek 36,00
Bölge İç Anadolu 12,24
Marmara 57,14
Ege 2,72
Akdeniz 13,61
Güneydoğu Anadolu 6,12
Doğu Anadolu 4,08
Karadeniz 4,08
Diğer 0,00

Anket raporunu pdf formatında indirmek için tıklayınız..>>