Öncü Okul Yöneticileri Derneği Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Paneli Açılış Konuşması

Öncü Okul Yöneticileri Derneği
Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Paneli
Açılış Konuşması
Ankara, 21 Kasım 2019

Okul Yöneticiliğinin Açmazları

Değerli Katılımcılar,

Öncü Okul Yöneticileri Derneği tarafından düzenlenen Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi konulu panel davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sizlere 2018 yılı boyunca yürüttüğümüz “Okul Yöneticiliği Meslek Olsun” kampanyası çerçevesinde 28 Nisan 2018 Cumartesi günü yaptığımız Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayının sonuçlarını sunacağım. Bu çalıştaya akademisyenler, STK temsilcileri, okul yöneticileri ve eğitimciler katıldılar. Gün boyu süren çok yönlü çalışma ve tartışmalar sonucunda sizlere takdim ettiğimiz kitapçıkta özetlediğimiz ve 5 başlık altında topladığımız sonuçlara ulaşıldı. Okumaya devam et “Öncü Okul Yöneticileri Derneği Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Paneli Açılış Konuşması”

Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayı Sonuç Raporu

 Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayı
Sonuç Raporu
İstanbul, 29 Nisan 2018

Öncü Okul Yöneticileri Derneği tarafından “Okul Yöneticiliği Meslek Olsun” kampanyası kapsamında İMÜ, İZÜ ve İVY İrfan Okulları işbirliği ile düzenlenen Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayı, 29 Nisan 2018 Pazar Günü İZÜ Altunizade Yerleşkesinde yapılmıştır. Çalıştaya okul yöneticileri, öğretmenler, akademisyenler, uzmanlar, STK temsilcileri ve sendika temsilcileri katılmıştır. Çalıştayda okul yöneticiliğinin meslekleşmesi konusu beş alt başlıkta tartışılmıştır:

1) Okul yöneticisinin mesleki donanımı
2) Okul yöneticiliği mesleğinin etik ilkeleri
3) Okul yöneticiliğine adaylık ve okul yöneticilerinin eğitimi
4) Okul yöneticilerinin seçilmesi ve görev süresi ve
5) Okul yöneticilerinin yetkileri, hakları ve ücretleri.

Çalıştayda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. Okumaya devam et “Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayı Sonuç Raporu”