Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayı Sonuç Raporu

 Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayı
Sonuç Raporu
İstanbul, 29 Nisan 2018

Öncü Okul Yöneticileri Derneği tarafından “Okul Yöneticiliği Meslek Olsun” kampanyası kapsamında İMÜ, İZÜ ve İVY İrfan Okulları işbirliği ile düzenlenen Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayı, 29 Nisan 2018 Pazar Günü İZÜ Altunizade Yerleşkesinde yapılmıştır. Çalıştaya okul yöneticileri, öğretmenler, akademisyenler, uzmanlar, STK temsilcileri ve sendika temsilcileri katılmıştır. Çalıştayda okul yöneticiliğinin meslekleşmesi konusu beş alt başlıkta tartışılmıştır:

1) Okul yöneticisinin mesleki donanımı
2) Okul yöneticiliği mesleğinin etik ilkeleri
3) Okul yöneticiliğine adaylık ve okul yöneticilerinin eğitimi
4) Okul yöneticilerinin seçilmesi ve görev süresi ve
5) Okul yöneticilerinin yetkileri, hakları ve ücretleri.

Çalıştayda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. Okumaya devam et “Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayı Sonuç Raporu”